Offentliggörande av Heliospectras prospekt avseende företrädesemission

Göteborg, 19 november 2019. Styrelsen i Heliospectra AB (publ) (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 25 oktober 2019.