Origin Coast Inc. väljer Heliospectras LED-belysningslösning MITRA

(GÖTEBORG, Sverige 25 september, 2020) – Heliospectra AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: HELIO, samt North American ADR OTCQB: HLSPY), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager att företaget har fått en ny order från Origin Coast Inc. i Cape Breton, Nova Scotia, Kanada. Ordervärdet uppgår till 132 278 USD.  

“Vårt engagemang för kvalitet och för att producera mindre satser av en högkvalitativ produkt, gjorde valet av Heliospectras MITRA LED-lampor logiskt”, säger Michael Fong, VD på Origin Coast Inc.  

 Heliospectras  MITRA belysningslösning är marknadens första verkliga modulära LED-belysning. MITRA, som är framtagen i samarbete med odlare, är den perfekta lösningen för ljushungriga grödor med sitt hög-intensiva ljus och elektriska effektivitet upp till 2.8 µmol/J.

Ordern kommer att levereras i Q4, 2020. 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | ir@heliospectra.com

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY och Nasdaq First North Growth Market: HELIO) grundades 2006 i Sverige av växtforskare och biologer med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer intelligent och resurseffektiv. Idag, med kunder på sex kontinenter, är Heliospectra världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljuskontrollsystem och tjänster för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. I samarbete med odlare, tar Heliospectra fram kundanpassade LED-strategier och kontrollsystem för att automatisera produktionsplaner, förutsäga avkastning och övervaka växternas välmående och tillväxt med realtid-data och respons för att kunna leverera de konsekventa resultat odlare behöver.

För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Bolag HELIO är listat på Nasdaq First North Growth Market med Redeye AB som Certified Adviser:

Certifiedadviser@redeye.se, +46 (0)8 121 576 90.  

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 25 september, 2020, kl 10:30.