Sista dag för handel med BTA i Heliospectra AB (publ)

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, HELIO BTA, är den 30 december 2019.Information om betald tecknad aktie:Kortnamn: HELIO BTAISIN-kod: SE0013460771Sista handelsdag: 30 december 2019