Sista dag för handel med BTU och första handelsdag för TO2 2020/2021 i Heliospectra AB (publ)

Pressmeddelande, Göteborg 2020-12-04 Sista dag för handel med Heliospectra AB (publ):s (”Heliospectra” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är den 9 december 2020.  Första handelsdag för teckningsoptioner av serie TO2 2020/2021 förväntas vara den 30 december 2020.