Styrelsen i Heliospectra beslutar om delvis säkerställd företrädesemission om cirka 26,2 MSEK