Universitet i Australien väljer Smart LED-belysning från Heliospectra för installation i odlingskammare

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, meddelade idag att University of Sydneys Centre of Carbon, Water and Food har valt att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 823 601 SEK ($ 90 800 USD).