Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Heliospectra AB (publ) med anledning av ny adress för stämman

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org. nr 556695-2205, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 12 mars 2019 kl. 9.00 på Hotel Riverton, Stora Badhusgatan 26, 411 21 Göteborg. Registrering till stämman börjar kl. 8.00.