We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Heliospectra AB (publ) Halvårsrapport januari – juni 2017

Orderingången växte mer än 30% första halvan av 2017
(GOTHENBURG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 25 augusti 2017 -
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade växthusmiljöer, presenterar idag sin halvårsrapport för 2017. Rapporten kommer följas upp med en live-intervju med Heliospectras VD Ali Ahmadian genomförd av Redeye idag kl 12:00.  

Omsättning och resultat januari - juni

Orderingången uppgick till 18 476 (14 144) KSEK

Nettoomsättningen uppgick till 11 785 (9 868) KSEK

Rörelseresultatet uppgick till – 18 762 (-20 153) KSEK

Resultatet efter skatt uppgick till – 18 824 (-20 238) KSEK eller -1 (-1) SEK per aktie.

Viktiga Händelser

Januari – Mars

Heliospectra tillsätter Ali Ahmadian som ny VD.  Avgående VD Staffan Hillberg kommer att vara fortsatt engagerad som rådgivare till Heliospectra.

Heliospectra presenterar på Cannabis Investor Webcast den 26 januari 2017.

Heliospectra nummer 42 på Deloitte Global’s 2016 Technology Fast 500™ EMEA List över snabbast växande företag.

TCG Retro Market 1 LLC har valt att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning. Totalt kommer produkter till ett värde av 2,5 miljoner kronor (302,000 USD) att installeras i början av 2017.

Heliospectra har valts ut som en finalist i den tredje upplagan av Sapphire Awards i kategorin ”Horticulture Lighting”.

Mak North America kommer att öppna den första licensierade cannabisodlingen för medicinska syften i Makedonien. Mak North har valt att standardisera den nya anläggningen med Heliospectra LED belysning till ett initialt värde av 1,27 miljoner kronor (143 034 USD).

Heliospectra har utsett Redeye AB till ny Certified Adviser för Nasdaq First North från och med den 1 mars 2017.

University of Sydneys Centre of Carbon, Water and Food har valt att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 823 601 SEK (90 800 USD).

Canada’s Island Garden Inc, en licenserad medicinsk cannabisodling på Prince Edward Island i Kanada, har beslutat att investera i Heliospectras intelligenta LED belysning till ett värde av 1 871 186 kr (208 368 USD). Detta är det andra köpet för denna kund efter en omfattande testperiod.

April – Juni

Mak North America har lagt en andra order av Heliospectras LED-belysningslösningar till ett ordervärde av 1,5miljoner kr (184 560 USD). Lamporna kommer att användas i den första licensierade medicinska odlingsanläggningen för cannabis i Makedonien. Leverans är beräknad till början av Q3 och kommer att synas i räkenskaperna under Q2 samt Q3.

CORTEX - marknadens ledande kontrollsystem för växtbelysning introduceras av Heliospectra. Heliospectras nya system ger odlare ökad kontroll och möjliggör standardisering av grödans kvalitet, skördecykler och avkastning.

Heliospectra tar hem sin femte order från ett globalt Fortune 500 AgTech-bolag. Den nuvarande beställningen omfattar Heliospectras LX60-serie, en intelligent LED-lampa som är kompatibel med företagets nya kontrollsystem Cortex. Detta köp visar på att AgTech industrin är snabba på att adoptera innovativ IoT-teknologi. Ordern som är värderad till ca 4,7 miljoner kronor (539 000 USD) kompletterar fyra tidigare order från den här kunden under 2015 och 2016.

Händelser efter periodens slut

Heliospectra annonserar en order från TruGanic Hybrid Cultivation. Odlaren har valt att investera i Heliospectras belysningslösningar för att uppnå konsekventa medicinska profiler samt möjligheten att standardisera en hög kvalitét på grödan. Ordern värderas till ca 790 000kr (93,500 USD).

Heliospectra visar upp bolagets nya kontrollsystem CORTEX under Cultivate’17, den 15-18 juli 2017, i Columbus, Ohio. Cortex integrerar med Heliospectras intelligenta LED-belysning samt ljussensorer och erbjuder kommersiella odlare branschens mest avancerade kontrollfunktioner för belysning i odlingsmiljöer.

Heliospectra tillkännager en order från John Innes Centre i Norwich, Storbritannien. Ordern från John Innes Centre, ett oberoende internationellt forskningscenter inom växtvetenskap, forskning, genetik och mikrobiologi, värderas till 1 048 273kr (92 248 £).

Heliospectra tillkännager att en ny Fortune 500 Global AgTech-kund väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar. Ordern, som värderas till 70 000 dollar (583 333 SEK) är ett tillskott till Heliospectras betydande försäljningsökning och marknadsföring av produkter under 2017.

Heliospectra tillkännager en ny order från en ny odlingsanläggning i Portugal. Den inomhusstyrda anläggningen investerar i Heliospectras belysningslösningar för att accelerera skördecykler och öka avkastningen. Ordern värderas till 628 555 kr (77 500 USD). 

Heliospectra utökar ledningsgruppen för att tillhandahålla innovativa och resultatdrivna belysningslösningar till odlare världen över med utnämningen av Peter Nyberg som Head of Technology and Development. Peter börjar på bolaget den 15e augusti 2017.

Heliospectra mottar en order från den ledande italienska tomatproducenten Gandini Antonio S.S. Ordern kommer genom deras italienska återförsäljare, Ageon S.r.l. Odlarens mål är att investera i avancerad LED-teknik för att öka avkastningen och förbättra växtkvaliteten. Ordern värderas till 805 000kr (99 000 USD).

Heliospectra mottar en andra order från The Grove Nevada, en framstående odlingsanläggning i Las Vegas, Nevada. The Grove standardiserade på Heliospectra redan 2015 och har haft oöverträffade resultat när det kommer till att accelerera skörden och samtidigt kontrollera konsekventa medicinska profiler av cannabisplantorna med Heliospectra. Den nya ordern värderas till 1 749 667kr (209 960 USD).

VD Ord

Bäste aktieägare i Heliospectra AB (publ),

Vi är nu sex månader in i en stor positiv förändring av Heliospectra. Betydande framsteg har gjorts och vi har tagit strategiska initiativ som kommer att ge belöningar på lång sikt. När vi nu reflekterar över denna milstolpe, låt oss komma ihåg varför vi påbörjade den här trans-
formativa resan i första hand: för att etablera en solid grund i större marknader och erbjuda tilltalande lösningar för större odlare.

Att hålla fokus på dessa långsiktiga mål har varit nyckeln till vår framgång under de senaste sex månaderna. Detta fokus guidade oss när vi omformade vår organisation och introducerade nya produkter och tjänster. Vi utökade våra resurser inom teknik, marknadsföring och försäljning
allokerade mot matproduktions- och forskningsmarknaden. Detta utan att äventyra vår marknadsandel på den medicinska marknaden, inom vilken vår totala installationsbas också växte. Vi mottog upprepade order från några av världens största globala aktörer inom AgTech och den medicinska industrin, två segment som blir alltmer lika i sina stränga tekniska krav. Detta visar på den höga kvalitet våra produkter och tjänster har, samt bekräftar det värde våra kunder får från våra lösningar.

Vi har inte tvekat när det gäller att verkställa mot våra långsiktiga mål och strategi. Vi tog steget bort från olönsamma affärer och ökade våra försäljningsorder med mer än 30 procent under första halvan av 2017. Vi nådde nästan en 20 procentig ökning i nettoomsättning och även om valutakurser och andra makroekonomiska problem gav vissa utmaningar, förblev våra kostnadsminskningar och lönsamhetsförbättringsprogram i enlighet med vår plan. Dessa initiativ bidrog till en förbättring i vår bottom-line på 7 procent jämfört med samma period förra året. 

Dessutom fördubblade vi våra satsningar gällande utvecklingen av vårt integrerade styr- och
automatiseringsprogram. Något som kommer att ta styrningskapaciteten på belysningen för odlare till en helt ny nivå. Cortex, den tekniska plattformens varumärke, produktifierades under första kvartalet och introducerades på marknaden i juni. Den följande månaden mottogs Cortex varmt och entusiastiskt av ledande odlare, opinionsledare, forskare och media på Cultivate, Nordamerikas största mässa för odling. Det är uppenbart att Cortex adresserar ett stort gap i befintliga mjukvaruplattformar, vilket visar på att producenterna saknar den kontroll som krävs för belysning. Vi går nu vidare och initierar Cortex beta-program med ledande odlare och AgTech bolag.

När vi nu ser framåt fortsätter vi att bygga vidare på våra värdeerbjudanden för att ge odlare lösningar som ger dem möjlighet att nå konsekventa resultat, öka avkastningen, accelerera produktionen och förbättra grödans kvalitet, för att på så sätt uppnå mätbara affärsresultat. Vi kommer fortsätta att generera inkrementella intäkter genom samarbete med andra branschledare och ta vara på gemensamma möjligheter. Vi är stolta över våra prestationer, men inte nöjda. Vi kommer att fortsätta skapa mervärde för våra kunder och aktieägare under de sex kommande månaderna och framöver.

Ali Ahmadian, VD 
Heliospectra AB (publ)

För fullständig rapport:

Rapporten i sin helhet bifogas och finns att läsa på http://ir.heliospectra.com/sv/rapporter-filer/

Livesänding och följande Q&A 

Heliospectras VD Ali Ahmadian kommer presentera de finansiella resultaten samt den senaste utvecklingen i företaget i en live-intervju genomförd av Redeye idag kl 12:00. Investerare kan följa sändningen på https://www.redeye.se/live/heliospectra-q2-2017 samt har möjlighet att skicka in frågor i förväg till [email protected] eller genom att använda Twitter-taggen: @Redeye_; @heliospectra under intervjun.  

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB, +46 (0)72 203 6344, [email protected]

Redeye är företagets certifierade rådgivare - www.redeye.se

www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, Swedish Industrial Fund och Midroc New Technology. För mer information, se https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25:e Augusti 2017 kl.08.00 CET.

Filer: