We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Heliospectra ABs företrädesemission är nu registrerad hos Bolagsverket

Heliospectra AB genomförde, med stöd i bemyndigandet från extra bolagsstämman den 12 mars 2019, i april 2019 en riktad företrädesemission om högst 11 703 858 aktier till en teckningskurs om 4,50 kronor per aktie eller maximalt 52,7 miljoner kronor före emisionskostnader.

Den riktade företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket. Det tecknades 11 703 858 aktier vilket inbringade 52,7 miljoner kronor före emissionskostnader till bolaget. Utspädningseffekten blev ca 25 %. Efter registrering uppgår antalet aktier till 46 815 434 och aktiekapitalet till 4 681 543,40 kronor.