Heliospectra mottar ”2016 Cannabist Award” för ljusteknik

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerade odlingsmiljöer, växtforskning och växthusodling, meddelade idag att bolaget erkändes som branschledare inom ljusteknik för odling av Cannabis och blev pristagare vid den andra årliga "Cannabist Awards".

Heliospectras patenterade LED-belysningsteknik är ledande i den konkurrensutsatta marknaden för cannabisodlingslampor eftersom de är särskilt utformade för både växthus och inomhus odlingsmiljöer. Lamporna har anpassad optik och rigoröst framforskade våglängder ämnade för att optimera växters hälsa och prestanda. Heliospectras IoT-baserade belysningslösningar erbjuder feedback i realtid, integrerade programvarustyrning och avancerade anslutningsmöjligheter med växt- och miljösensorer för att öka driftseffektivitet.

- Det är spännande att vinna denna prestigefyllda utmärkelse, säger Caroline Nordahl Wells, chef för Heliospectra Americas, Vårt primära mål är att säkerställa att våra kunder är framgångsrika med hjälp av Heliospectras teknik. Detta erkännande från en sådan ansedd organisation är marknadens godkännande av hårt arbete från våra forsknings- och utvecklings-avdelningar här i Nordamerika och i Sverige.

Företagets moment fortsätter att öka i takt med legalisering av Cannabisindustrin i Nordamerika och understöds av oöverträffade kundresultat hos The Grove Nevada och andra ledande cannabisodlare. Heliospectras LED-baserade odlingslampor gör det möjligt för företag inom den medicinska cannabis-sektorn samt globala jordbruks- och växthusindustrin att öka försäljningen samt skynda på ROI genom att minska elförbrukning och kylbelastning samtidigt som skördarna håller en jämn och hög kvalitet.

"The Cannabist Awards" genomförs av en avdelning på The Denver Post, The Cannabist, som är en primär nyhetskälla för den legaliserade Cannabisindustrin. Publikationen är allmänt erkänd som en av de bästa branschpublikationerna. Fortune Magazine kallade deras redaktör Ricardo Baca en av de sju mäktigaste personerna inom den amerikanska Cannabisindustrin. "The Cannabist Awards" lyfter fram de bästa och mest progressiva namnen inom cannabisindustrin. Den andra årliga "The Cannabist Awards" presenterades vid en live-event i Las Vegas den 16:e november, 2016 under Marijuana Business Conference & Expo och vinnarna valdes från mer än 2400 bidrag.

Mer information om Heliospectra:

Läs mer på www.heliospectra.com/blog

Följ @Heliospectra på Twitter

Gilla Heliospectra på www.facebook.com/heliospectra

Göteborg 2016-11-23

För mer information kontakta:
Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, [email protected]
G&W är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se

www.heliospectra.com

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23:e november 2016 kl.14.00 CET.

Om Heliospectra AB
Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 21 miljoner dollar i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Filer: