We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Heliospectra nummer 42 på Deloitte Global’s 2016 Technology Fast 500™ EMEA List över snabbast växande företag

Heliospectra AB (publ), världsledande inom intelligent ljusteknik för kontrollerad miljö, växtforskning och växthusodling, är glada att tillkännage att de har erkänts som det 42:a snabbast växande företaget i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) enligt The Deloitte Technology Fast 500 ™ EMEA Program.

Deloitte Technology Fast 500 ™ EMEA är nu inne på sitt sextonde år och har totalt 28 länder representerade med en tillväxttakt på mellan 212% till 28126%. Årets vinnare utsågs baserat på finansårets omsättningstillväxt i procent mellan åren 2012-2015.

Med en omsättningstillväxt på 2204% procent från räkenskapsåret 2012 till räkenskapsåret 2015, rankas Heliospectra som det 42:a snabbast växande företaget på Fast 500™ EMEA lista. En tillväxt som även placerar Heliospectra som det tredje snabbast växande Clean-Tech företaget av de 20 Clean-Tech företag som är representerade på listan.

"Våra LED-belysningsstrategier och avancerade teknik ger kunder som driver storskaliga växthus och odling i kontrollerade miljöer, förmågan att producera en jämn hög avkastning med hög kvalitet året runt", säger Staffan Hillberg, VD för Heliospectra.

Heliospectras LED-lampor och kontrollgränssnitt gör det möjligt för kunderna att använda hela ljusspektrat, för att förbättra odlingsmetoder och påskynda blomcykler på många växter och grönsaker. Genom att öka antalet skördecykler som uppnås varje år, kan kunder påskynda tiden det tar att få ut produkten till marknaden. Vilket i sig ökar intäkterna och upprätthåller företagens lönsamhet.

För mer information om Deloitte Technology Fast 500 ™ EMEA Program, inklusive den fullständiga listan över företags ranking, vänligen klicka här.

Om Deloitte Technology Fast 500 ™ EMEA

Deloitte Technology Fast 500™ EMEA program är en objektiv industrirankning som erkänner de snabbast växande teknikföretagen i Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) under de senaste fyra åren. Programmet stöds av Deloitte Technology Fast 50 initiativet, som rankar snabbväxande teknologiföretag efter plats eller specifikt geografiskt område.

För mer information kontakta:

Staffan Hillberg, VD, Heliospectra AB, +46 (0)708 36 59 44, [email protected]

G&W Fondkommission är företagets certifierade rådgivare - www.gwkapital.se

www.heliospectra.com

Mer information om Heliospectra:

Läs mer på www.heliospectra.com/blog

Följ @Heliospectra på Twitter

Gilla Heliospectra på www.facebook.com/heliospectra

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26:e januari 2017 kl.14.00 CET.

Filer: