We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Heliospectra utökar sin produktportfölj av intelligenta LED-belysningslösningar med en ny 600W ELIXIA för industriell standard i växthus- och inomhusodlingar

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 28 maj 2019) -
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, lanserar en ny modell av företagets populära ELIXIA-serie. ELIXIA är Heliospectras helt kontrollerbara och mjukvarustyrda LED-belysningslösning för odlare som söker en kontrollerbar, energieffektiv och kostnadseffektiv LED-belysningslösning som garanterar att deras växter får exakt den ljusintensitet och kvalitet som krävs för optimal tillväxt. Den nya lampan är lämplig för större industriella anläggningar och hanterar upp till 480 VAC inspänning.

Heliospectras nya 600W ELIXIA-modell är ett tillskott till företagets produktportfölj av intelligenta och kontrollerbara LED-belysningslösningar och riktar sig mot odlare runt om i världen i behov av belysning med industriell standard. ELIXIA-serien är utvecklad i samarbete med ledande växthusodlare i Nordamerika och Europa och levererar ett högkvalitativt anpassningsbart spektrum för produktion av matgrödor och medicinska plantor. ELIXIA är helt kontrollerbar med hjälp av Heliospectra's helioCORE™ kontrollsystem och speciellt framtagen för odlare som kräver kontroll och automation i växthus eller inomhusodlingar.

Produktöversikt: 

Helt kontrollerbar med hjälp av Heliospectras helioCORE™ kontrollsystem

Två tillgängliga spektra framtaget för inomhus- och växthusapplikationer

10-600W

Hanterar upp till 480 VAC inspänning

Livslängd på 50 000 timmar vid installation

- ELIXIA-serien ger odlare kontroll över ljusmiljön och ger dem möjligheten att styra önskade resultat för både avkastning och kvalitet. Konsekvent och standardiserad smak, utseende och livslängd för örter och grönsaker, samt konsekventa medicinska profiler för medicinalväxter och extraktioner blir allt viktigare för producenter, återförsäljare och slutanvändare. Med integrationen av helioCORE kan vi förbättra prestandan och ge odlare ett verktyg för att kontrollera och påverka tid till skörd och uppnå konsekventa produktionscykler. Med den nya ELIXIA erbjuder Heliospectra en pålitlig lösning för odlare som kräver högpresterande utrustning för installationer i industriell miljö, säger Karin Dankis, Director of Product Management and Engineering, Heliospectra AB.

- Den kanadensiska marknaden för växthusproduktion av grödor i behov av intensivt ljus såsom tomater, gurkor, paprika och cannabis växer stadigt och Kanada har blivit en allt viktigare marknad för Heliospectra. Vi ökade kraftigt vår närvaro på den kanadensiska marknaden i och med etableringen av Heliospectra Canada Inc. Introduktionen av den nya 600W ELIXIA LED-belysningslösningen ger oss ännu bättre möjlighet att bistå kanadensiska odlare och kunder runt om i världen i behov av högkvalitativt ljus, kontroll och automation och som kräver industriell prestanda på deras belysningslösningar, säger Ali Ahmadian, VD, Heliospectra AB.

Heliospectra's ELIXIA skapar tydliga affärsmässiga fördelar för kommersiella odlare och livsmedelsproducenter runt om i världen. LED-belysningslösningen är fullt kontrollerbar med ett justerbart spektrum och individuellt justerbara våglängder. ELIXIA är kompatibel med Heliospectra's helioCORE™ kontrollsystem, vilket tillåter odlare att förbättra växternas kvalitet och accelerera tid till skörd och samtidigt ge en jämn och standardiserad avkastning 365 dagar 

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | [email protected]

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
[email protected] | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28:e mars 2019 kl.15.10 CET. 

Filer: