We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Heliospectra visar upp HelioCORE™ samt ny lightbar-serie under Cultivate’18 i Columbus, Ohio

Greenbelt Microgreens och kommersiella matproducenter uppnår standardiserade produktionscykler med Heliospectras nya LED-belysningslösningar
GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 9 juli 2018 Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, kommer att visa upp företagets nya lightbar-serie för vertikal odling och det nyligen lanserade  kontrollsystemet HelioCORE™ under Cultivate'18 i monter # 3154, den 15-17 juli, 2018 i Columbus, Ohio.

Den nya dimbara lighbaren kommer initialt lanseras i fem spektrumvarianter och erbjuder kommersiella inomhusodlare en enkel lösning för att optimera tillväxten över hela produktionscykeln. HelioCORE, som är kompatibelt med företagets intelligenta LED-lampor ELIXIA och DYNA, ger odlare full kontroll över deras odlingsmiljö och driftskostnader. Kontrollsystemet möjliggör dynamisk ljusrespons i realtid för att uppnå förutsägbara, repeterbara och exakta avkastningsprognoser och skörderesultat.

– Möjligheten att kontrollera vår kompletterande LED-belysning och uppnå konsekvent avkastning säkerställer att Greenbelt Microgreens levererar produkter av högsta kvalitet varje vecka till marknaden, förklarar Ian Adamson VD för Greenbelt Microgreens.

– HelioCORE skapar betydande affärsfördelar och kostnadsbesparingar allteftersom vi automatiserar och expanderar vår produktion. Vårt team kan fokusera på att producera lokalt odlad, ekologisk, smakrik och näringsrik sallat. Heliospectra's fullt justerbara LED-belysning och intuitiva kontrollsystem garanterar att våra växter förses med den exakta mängden ljus som behövs, genom att automatisk justera ljusintensiteten under dagen beroende på väder, fortsätter han.

Kanadensiska Greenbelt Microgreens är växthusodlare som specialiserar sig på mikrogreens. Företaget odlar 3,5 hektar microgreens, baby greens och sallat i växthus i Ontario, Kanada där de samarbetar med över 400 återförsäljare i regionen.

Greenbelts åtagande att producera högkvalitativa produkter med hjälp av hållbara affärsmetoder delas av Heliospectras kunder och syns idag i kommersiella installationer på sex kontinenter.

– Våra odlare står under strikta krav från återförsäljare att leverera en standardiserad avkastning av högkvalitativa grödor året runt. Odlare måste också påvisa möjligheten att anpassa produktionen till skiftande trender på marknaden. För att företag och odlare runt om i världen ska kunna möta dessa krav har odlare insett att en flexibel produktionsmodell och standardiserade produktionscykler i kombination med just-in-time-leverans är kritiskt för att konkurrera om detaljhandelskunder, säger Ali Ahmadian VD för Heliospectra.

– HelioCORE i kombination med våra flexibla belysningslösningar ger odlare möjlighet att svara på krav och trender samtidigt som man tar full kontroll över sin produktion. Våra kunder kan expandera snabbt med en resurseffektiv verksamhet och utan att kompromissa på grödans kvalitet, fortsätter han.

HelioCORE ™ kontrollsystem

HelioCORE, Heliospectras kontrollsystem för belysning, lanserades i april 2018 och kommer med tre kontrollmoduler:

• DLI-Controller

• On Target Controller

• Schedule Controller

Greenbelt Microgreens implementerade HelioCORE i början av 2018 och har upplevt omedelbara resultat över flera produktionscykler med HelioCOREs kontrollmoduler. Greenbelt Microgreens testar både DLI- och On Target Controllern samt de förbättrade schemaläggningsverktygen.

Heliospectra Lightbars

Heliospectras 50-watts lightbar kommer i fem spektrumvarianter som stöder olika typer av växter över hela produktionscykeln. Lightbaren är konstruerad med en kedjekopplingslösning för enkel installation och flexibilitet.

De olika spektrumvarianterna främjar uppdrivning, ympning och läkning, kloning, ljusbehandlingar med mörkrött- och blått ljus samt fullskalig inomhusproduktion. Odlare kan optimera och expandera befintlig verksamhet med vertikalt jordbruk eller bygga ut nya fullt integrerade anläggningar. Heliospectras lightbar-serie kommer att finnas tillgänglig för kommersiell lansering under Q3 2018.

Heliospectras innovativa produkter hjälper till att skapa framtidens jordbruk och kontrollerade odlingsmiljöer. Den mångsidiga produktportföljen tar hänsyn till de behov som kommersiella odlare har – från norra Kanada till Mellanöstern och inkluderar tekniska tjänster, LED-belysningsteknik samt artificiell intelligens (AI) och kontrollsystem.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | [email protected]

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, och Midroc New Technology. För mer information, se www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Filer: