We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Heliospectra visar upp nya kontrollsystemet HelioCORE på IPM Essen och Fruit Logistica

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent LED-belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, kommer att demonstrera företagets intelligenta belysningslösningar, tekniska tjänster och nya kontrollsystemet HelioCORE på IPM Essen i monter #7A27 den 23-26 januari i Essen, Tyskland. Samt på kommande Fruit Logistica den 7-9 februari i Berlin, Tyskland, då i hall 8.1 monter #B-16.

HelioCORE Heliospectras nya kontrollsystem säkerställer att växthus och inomhusgrödor får optimal ljussättning 365 dagar om året. HelioCORE erbjuder avancerade scheman och kontrollfunktioner med dynamiska justeringar av kompletterande växthusbelysning, där lamporna automatiskt justerar för förändringar i lokalt väder och andra ljusbegränsande faktorer. Kontrollsystemet som introducerades förra året beta-testas för närvarande hos ledande odlare världen över och planeras släppas för försäljning i slutet av första kvartalet 2018.

– Varje odlare vill förbättra företagets resultat och kvalitet på grödorna för att på så sätt uppnå premiumpriser och förhandlingsfördelar på marknaden, säger Ali Ahmadian, VD för Heliospectra AB. HelioCORE tar automatisering av växtbelysning till en ny nivå genom att använda prediktiva algoritmer, dynamisk belysning och sensorer för att automatisera processer. På så sätt kan våra kunder standardisera och öka den totala produktionen per år.

Heliospectra erbjuder även ett komplett utbud av tekniska tjänster som hjälper odlare att uppnå produktionsmål. Detta inkluderar allt från växtforskning och konsultation till belysningsstrategier och rådgivning kring bidragsansökningar.

För mer information om våra LED-belysningslösningar, tekniska tjänster eller HelioCORE kontrollsystem besök oss i monter #7A27 nästa vecka på IPM Essen eller på Fruit Logistica i hall 8.1 monter B-16. För mer information kring HelioCORE besök vår hemsida här

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | [email protected]

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Filer: