We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Heliospectras kontrollsystem helioCORE™ tilldelas en 2019 AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological Engineers

GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 15 februari 2019
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRST NORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, är stolta att tillkännage att deras innovativa ljusstyrningssystem helioCORE™ har tilldelats en 2019 AE50-utmärkelse av American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) i kategorin "Enastående innovationer inom produkt- eller systemteknik."

AE50-utmärkelserna presenteras årligen av ASABE för att uppmärksamma och utmärka produktinnovationer och företag som uppnår betydande tekniska framsteg inom områdena jordbruk, livsmedel och biologiska system.

AE50-vinnarna representerar de bästa innovationerna, inkluderat maskiner, system, komponenter, programvara och tjänster inom jordbruk och växtproduktion. De vinnande 50 produkterna och tjänsterna utses av en expertpanel av ingenjörer, som går igenom de många ansökningar som lämnas in varje år.

– Vår helioCORE-plattform och vårt ljusstyrningssystem visar hur bearbetning av data och övervakning av plantornas hälsa kan påskynda automatiseringen och utvecklingen inom artificiell intelligens (ai) när det kommer till jordbruk och odling över hela världen, säger Peter Nyberg, CTO Heliospectra AB. Odlare och verksamhetsgrupper kan nu använda data i realtid för att fatta beslut på ett informerat sätt och reagera på förändrade marknadskrav, samtidigt som de behåller fullständig kontroll över sina belysnings- och odlingsmiljöer.

– Våra kunders feedback bekräftar att helioCORE är det första och enda ljusstyrsystemet som gör det möjligt för företag att förbättra kvaliteten på plantorna, samtidigt som de tillåts standardisera produktionen och öka avkastningen året runt med förutsägbara och repeterbara resultat, säger Ali Ahmadian, VD Heliospectra AB.

helioCORE, Heliospectras innovativa ljusstyrningssystem kombinerar hårdvara, mjukvara och sensorer för att automatisera ljusmiljön i växthus och inomhusodlingar och leverera exakt den kvalitet och intensitet av ljus som krävs av växter 365 dagar om året. Systemet erbjuder tre kontrollmoduler för dynamisk ljusrespons och inkluderar utöver det grupperingar och ljuszoner, fjärrövervakning och varningsmeddelanden.

helioCORE kontrollmoduler

• SCHEDULE CONTROLLER - tillåter automatiska, förinställda scheman och ljusstrategier över tillväxtcykeln eller forskningsprojektet.

• ON TARGET CONTROLLER - upprätthåller konsekventa PPFD-nivåer (Photosynthetic Photon Flux Density) för att maximera plantans fotosyntetiska effektivitet med hjälp av dynamisk ljusrespons och sensorer.

• DLI CONTROLLER – använder DLI-mål (Daily Light Integral) för att stödja optimal tillväxt av plantorna och prioriterar lampanvändning på de mest kostnadseffektiva timmarna när det gäller energianvändning.

Systemet är kompatibelt med Heliospectras kontrollerbara ELIXIA LED-belysningslösning som skapar tydliga affärsmässiga fördelar för odlingsteam och forskare runt om i världen.

American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) grundades 1907 och är en aktad pedagogisk och vetenskaplig organisation med fokus på utveckling av teknik tillämplig inom jordbruks-, mat- och biologiska system-segmenten. Idag består ASABE av medlemmar i mer än 100 länder.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | [email protected]

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se
[email protected]  | +46 (0)8 121 576 90

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Filer: