We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Medical 420 DOO investerar i Heliospectras LED-belysningslösningar

Odlingsanläggning i Makedonien satsar på svensk LED-belysning för att accelerera skörden och garantera kunder medicinsk cannabis med läkemedelskvalitet.
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en order från Medical 420, en odlingsanläggning i Makedonien som specialiserar sig på att producera medicinsk cannabis. Odlingsanläggningen investerar i Heliospectras marknadsledande LED-belysningslösningar för att förbättra kvaliteten, påskynda skördecyklerna och öka avkastningen. Ordern värderas till 984 000kr (117 000 USD).

– Vårt mål är att leverera standardiserade medicinska produkter och behandlingar till patienter genom att odla förstklassiga blommor och destillera koncentrat av högsta kvalitet. Heliospectra har bevisat att de erbjuder en robust lösning med marknadsledande ljuskvalitet och en intensiv jämn distribution av ljuset. Det tillåter oss att standardisera våra produkter till högsta kvalitet samtidigt som vi ökar avkastningen", säger Tony Gasovski, ägare och grundare av Medical 420.

Republiken Makedonien följde i fotspåren av europeiska länder såsom Nederländerna, Tjeckien och Portugal och legaliserade användningen av cannabis för medicinska ändamål 2016. Till skillnad från de flesta EU-länder som legaliserat har Makedonien valt att inte förstatliga produktionen vilket har öppnat upp marknaden för företag, både inhemska och internationella.

Medical 420 bygger en helt ny vertikal odlingsanläggning i Makedonien och har valt Heliospectras intensiva E60-serie som belysningslösning. E60 är en fastspektrums-, högintensiv LED-lampa utvecklad tillsammans med några av världens ledande kommersiella odlare. Den har ett optimerat spektrum och en ”plug-and-play”-karaktär som ger odlare omedelbart, högkvalitativ ljus för odling av grödor året runt.

– Heliospectras beprövade lösningar levererar en överlägsen prestanda och hållbarhet, samtidigt som de ger upphov till affärsmässiga fördelar för våra odlare och producenter på den globala marknaden. Möjligheten att accelerera skördecykeln, öka avkastningen och förbättra grödans kvalitet förser odlare som Medical 420 med pålitliga, repeterbara produktionsprognoser och en möjlighet att positionera sig i premiumsegmentet på sin marknad”, säger Ali Ahmadian, VD, Heliospectra.

Leverans kommer att ske samt synas i räkenskaperna under fjärde kvartalet.

Om Heliospectra AB

Heliospectra AB (publ - noterat på NASDAQ OMX First North HELIO ISIN SE0005933082 samt North American ADR OTCQB: HLSPY Cusip: 423281104) (www.heliospectra.com) specialiserar sig på intelligent belysningsteknik för växtforskning och växthusodling. Heliospectras produkter bygger på djupgående kunskaper om växters fysiologi och fotosyntes kombinerat med en unik användning av modern LED-teknik. Efter sex års utveckling i Sverige har företaget nu börjat expandera på den internationella marknaden. Företaget har samlat in över 260 miljoner kronor i eget kapital och har fått över 2,6 miljoner dollar genom akademiska stipendier och anslag. Man har också mottagit ett flertal utmärkelser för sin nytänkande teknik. Största delägare: Weland Stål www.welandstal.se, Industrifonden www.industrifonden.se, Midroc www.midroc.se, Avanza Pension www.avanza.se.  

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31:a oktober 2017 kl.14.00 CET.

Filer: