We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Ny Fortune 500 Global AgTech-kund väljer Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar

Heliospectra säkrar första ordern med ett Global AgTech-företag som bidrar till konsistent hög kvalitet på odlingar och kommersiell livsmedelsproduktion

(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Kalifornien, den 1 augusti 2017 – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny Fortune 500 Global AgTech-kund. Ordern, som värderas till 70 000 dollar (583 333 SEK) är ett tillskott till Heliospectras betydande försäljningsökning och marknadsföring av produkter under 2017.

AgTech-företag och organisationer som arbetar med kontrollerade odlingsmiljöer fortsätter att inse vilken effekt som Heliospectras beprövade och reglerbara LED-belysningsteknik och marknadsledande programvarukontroller skapar, och hur detta leder till en ökad kvalitet på odlingarna, en högre produktionsavkastning samt förbättrade affärsresultat.

”Heliospectra är privilegierat att få samarbeta med ett ledande modernt jordbruksföretag inom kommerciell livsmedelsproduktion och avancerade forskningsprogram,” sa Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. ”Efter en noggrann utvärdering och analys av belysnings- och kontrollprodukter konstaterar detta Global Fortune 500 AgTech-företag de värde- och affärsmässiga fördelar som Heliospectras tillförlitliga och hållbara helhetslösningar tillför."

Med fokus på AgTech-industrin gör Heliospectra det möjligt för globala organisationer att värna om kvaliteten på forskning och kommersiell livsmedelsproduktion. Den överlägsna tekniken och det pålitliga ljuset i Heliospectras intelligenta LED-belysningslösningar säkerställer odlingsteamens kontroll över kontinuiteten och ger en betydligt högre kvalitet på grödor, skördecykler och avkastningar jämfört med traditionella högtrycksnatriumlampor (HPS) eller annan LED-belysning.

Heliospectra fortsätter att utöka sin produktportfölj med kompletterande LED-belysningslösningar för storskaliga växthus och som enda ljuskälla för inomhusstyrda miljöer. Med hjälp av stabila programvarukontroller och en dynamisk ljusrespons baserad på realtidsintegration av växtsensorns feedback, energiförbrukning och klimatdata säkerställer Heliospectra att växterna får rätt mängd ljus vid rätt tidpunkt genom hela odlingscykeln.  

Kontakter med investerare:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 |

[email protected]

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, Swedish Industrial Fund och Midroc New Technology. För mer information, se https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi påtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 augusti 2017 kl. 13.00 CET.

Filer: