We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Ny kund väljer Heliospectras LED-belysningslösningar för odlingsanläggning i Portugal

Avancerad LED-teknik accelererar skördescykler och ökar avkastningen för kommersiell odling och livsmedelsproduktion
(GÖTEBORG, Sverige/SAN FRANCISCO, Kalifornien, den 2a augusti 2017 –
Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, tillkännager en ny order från en ny odlingsanläggning i Portugal. Den inomhusstyrda anläggningen investerar i Heliospectras belysningslösningar för att accelerera skördecykler och öka avkastningen. Ordern värderas till 628 555 kr (77 500 USD)

Ordern omfattar Heliospectras E60 belysningslösningar som ger ett optimerat, fast spektrum av röda, vita och blå våglängder som kan användas över mat-, prydnads- och blomväxter från frösådd och förökning till slutlig skörd. Heliospectras 600W-lampor är betydligt mer energieffektiva än traditionella högtrycksnatriumlampor (HPS). Heliospectras lösningar tillför en överlägsen prestanda och hållbarhet samtidigt som de även ger affärsmässiga fördelar för odlare och producenter på den globala marknaden.

”Vår nyaste kund inser det värde som Heliospectra genererar. De bevisade resultat som erhålls med våra belysningslösningar möjliggör för kommersiella odlare att minska antalet dagar till skörd i produktionscykeln. Producenterna kan snabbare få ut sina färska och lokalt odlade produkter på marknaden,” kommenterar Ali Ahmadian, VD för Heliospectra. ”Möjligheten att kunna accelerera skörden och öka avkastningen med ett förbättrat näringsvärde och utseende och en högre skördekvalitet leder till tillförlitliga och repeterbara produktionsprognoser och ger förhandlingsmässiga fördelar för våra kunder på detaljhandelsmarknaden.”

För mer information kontakta:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | [email protected]

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Om Heliospectra

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO) har branschens mest beprövade intelligenta belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer. Med visionen att göra kommersiell odling mer konsistent och resurseffektiv, använder odlare och kommersiella producenter på sex kontinenter Heliospectras flexibla helhetslösningar för att konsekvent kunna öka avkastningen genom att producera grödor som uppvisar en hög kvalitet, ett förstklassigt näringsvärde eller medicinskt värde och som har en längre hållbarhetstid, skörd efter skörd. Heliospectra grundades 2006 och har vunnit flera internationella priser och utmärkelser, och har i dagsläget samlat in över 32 miljoner dollar i eget kapital. Bolaget är börsnoterat och ägarmajoriteten innehas av några av Heliospectras första investerare Weland Steel, Swedish Industrial Fund och Midroc New Technology. För mer information, se https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden

Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi påtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 augusti 2017 kl. 14.00 CET.

Filer: