We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Odlingsanläggning i Makedonien standardiserar på Heliospectras LED-belysningslösningar

(GÖTEBORG, Sverige / SAN FRANCISCO, CA, 16 november, 2018) – Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLSPY, FIRSTNORTH: HELIO), världsledande inom intelligent belysningsteknik för växthus och kontrollerade odlingsmiljöer, meddelar idag en ny order from F&M 2017 DOO. Företaget bygger en toppmodern cannabisanläggning i Makedonien och har valt att utrusta anläggningen med Heliospectras LED-belysningslösningar för att automatisera ljusmiljön och producera slutprodukter av högsta medicinska kvalitet. Ordern innefattar Heliospectras fullt kontrollerbara ELIXIA belysningslösning och helioCORE™ kontrollsystem. Ordervärdet är 2,4 miljoner SEK (€ 250 300).

– Heliospectras belysningslösningar gör det möjligt för oss att automatisera vår odlingsmiljö. Samtidigt erhåller vi ett beprövat system för att kontrollera vår avkastning och förse våra kunder med standardiserande farmaceutiska produkter skörd efter skörd, säger Fatmir Merkaj ägare F&M 2017 DOO.

– Möjligheten att styra och automatisera LED-belysningen och spektrumet i realtid tillåter våra kunder att anpassa ljusmiljön efter var plantan befinner sig i växtcykeln. Detta säkerställer att våra kunder kan odla högkvalitativa plantor och blommor fulla av trichomer, säger Ali Ahmadian VD Heliospectra AB. F&M 2017 förstår den omedelbara positiva inverkan som vårt datastyrda kontrollsystem helioCORE medför, inte bara för avkastningen utan för verksamheten i helhet. 

Heliospectras ELIXIA LED-belysning skapar tydliga fördelar för odlare och forskare världen runt. Den fullt kontrollerbara LED-belysningslösningen i kombination med Heliospectras kontrollsystem helioCORE säkerställer att plantor odlade i en inomhusmiljö har en optimerad ljusmiljö året om. HelioCORE kombinerar övervakning i realtid över växtcykeln, med möjligheten att applicera skräddarsydda ljusstrategier genom avancerade kontrollfunktioner. Den integrerbara lösningen förbättrar kvaliteten på plantorna och snabbar på skördetiden med standardiserade och konsekventa skördar som resultat.

Ordern kommer att levereras samt synas i räkenskaperna under fjärde kvartalet 2018.

För mer information:

Ali Ahmadian, VD för Heliospectra | +46 (0)72 203 6344 | [email protected]

Redeye är Heliospectras certifierade rådgivare för Nasdaq First North  - www.redeye.se

http://www.heliospectra.com

Heliospectra AB (publ) (OTCQB: HLS, FIRST NORTH: HELIO) är världsledande inom intelligent belysningsteknik, ljusstyrningssystem och relaterade tjänster för växthus och kontrollerade växthusmiljöer. Med visionen att göra kommersiell växtproduktion mer ansluten och resurseffektiv, integrerar Heliospectra anpassade LED-belysningsstrategier med realtidsrespons och artificiell intelligens för att skapa förutsägbara och pålitliga affärsprognoser och skörderesultat. Heliospectra grundades 2006 och engagerar sig i att hjälpa odlare och kommersiella matproducenter på sex kontinenter att konsekvent öka avkastningen och producera grödor som ser bra ut, högt näringsmässigt värde, standardiserat medicinsk kvalitet, och som har en längre hållbarhet, skörd efter skörd. Heliospectra har tilldelats flera internationella utmärkelser och erkännanden. För mer information, besök https://www.heliospectra.com.

Framtidsinriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande är framtidsinriktade uttalanden i den mening som avses i federala säkerhetslagar. Sådana uttalanden grundar sig på våra nuvarande övertygelser och förväntningar och är av naturen avhängiga av betydande affärsrelaterade, ekonomiska och konkurrensmässiga osäkerheter och oförutsedda händelser, av vilka många står utanför vår kontroll. Sådana framtidsinriktade uttalanden påverkas även av antaganden vad gäller framtida affärsstrategier och beslut som kan komma att ändras. Potentiella risker och osäkerheter inkluderar, men är inte begränsade till, tekniska framsteg inom branschen samt politiska och ekonomiska förutsättningar för branschen. Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera några framtidsinriktade uttalanden så att dessa avspeglar händelser eller utveckling som skett efter att ett framtidsinriktat uttalande gjorts.

Denna information är sådan som Heliospectra AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16:e november 2018 kl.13.00 CET.

Filer: