We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Teckningsoptioner i incitamentsprogram överlåtna till ledande befattningshavare och nyckelpersoner

Heliospectra AB (publ) (”Bolaget”) har genom det helägda bolaget Heliospectra Personal AB (”Dotterbolaget”) idag verkställt överlåtelsen av 905 000 teckningsoptioner av serie P02 i Bolaget till sammanlagt 25 stycken ledande befattningshavare och/eller nyckelpersoner inom koncernen. Teckningsoptionerna emitterades ursprungligen till Dotterbolaget vid extra bolagsstämma i Bolaget den 12 mars 2019. 

I enlighet med villkoren för teckningsoptionerna har Bolaget fastställt marknadsvärdet för teckningsoptionerna per överlåtelsedagen i enlighet med Black & Scholes optionsvärderingsmodell och principerna i emissionsbeslutet. Marknadsvärdet har fastställts till 0,34 kronor per option. Teckningskursen för teckningsoptionerna har fastställts till 6,13 kronor per aktie och har framräknats i enlighet med principerna i emissionsbeslutet.

Dotterbolaget innehar fortsatt resterande 95 000 teckningsoptioner av serie P02 vilka framöver kan komma att erbjudas ledande befattningshavare och nyckelpersoner.