We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

Uppdaterad kallelse till årsstämma i Heliospectra AB (publ) med anledning av ny adress för stämman

Aktieägarna i Heliospectra AB (publ), org.nr 556695-2205, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 juni 2018 kl. 10.00 i United Spaces lokaler på Östra Hamngatan 16, 411 09 Göteborg. Registrering till årsstämman börjar kl. 9.00.

I övrigt gäller kallelsen oförändrad och finns att läsa på Heliospectras hemsida här. Fullständig kallelse bifogas även som bilaga.