We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

IR: Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Heliospectra uppgår till 3 511 157,6 kronor fördelat på 35 111 576 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

Handel med Heliospectraaktien på First North

Heliospectras aktier och teckningsoptioner handlas på First North från den 18 juni 2014. Share Price from NASDAQ First North.

Aktien

Aktiens kortnamn på First North: HELIO

ISIN-kod för aktien: SE0005933082

NASDAQ First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certifierad Rådgivare

Redeye AB,
103 87 Stockholm

[stockdio-historical-chart symbol="HELIO" stockExchange="OMXS" width="100%" height="400px" motif="financial" palette="financial-light"]

IR Kontakt

Ali Ahmadian

VD

+46 (0)72 203 63 44
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se