We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

IR: Aktien

Aktierna har upprättats enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Endast ett aktieslag förekommer. Aktien är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i Heliospectra uppgår till 3 511 157,6 kronor fördelat på 35 111 576 aktier med ett kvotvärde om 0,10 kronor.

Handel med Heliospectraaktien på First North

Heliospectras aktier och teckningsoptioner handlas på First North från den 18 juni 2014. Share Price from NASDAQ First North.

Aktien

Aktiens kortnamn på First North: HELIO

ISIN-kod för aktien: SE0005933082

NASDAQ First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en certified adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certifierad Rådgivare

Redeye AB,
103 87 Stockholm

Heliospectra AB [HLSPY: OTCQB]
0.717 0.027 (3.91%)  01/18/2019 Delayed 15 minutes 
Open$0.67Daily Range$0.67-$0.717
Prev. Close$0.6952 Week Range$0.628-$1.20
Volume1,147  
Quote Data   Realtime
Inside Quote
BidAskLast Inside Change
$0.67 x 6000 shares$0.73 x 3100 shares01/18 5:00 PM EST
Level II Quote Montage
BID
ASK
MMIDBid PriceBid SizeDate/Time
NITE0.67600001/18
MCAP0.666100001/18
CANT0.66100001/18
ETRF0.655100001/18
INTL0.64100001/18
CSTI0.50250001/18
OTCXU01/18
CDELU01/18
MMIDAsk PriceAsk SizeDate/Time
CDEL0.73310001/18
NITE0.773100001/18
MCAP0.776100001/18
CANT0.81100001/18
ETRF0.83800001/18
INTL0.89100001/18
CSTI1.10185001/18
OTCXU01/18

The quotes displayed here are published by market makers on the OTC Markets Group Inc. electronic inter-dealer quotation and trading system for OTC securities. Please see Terms of Service and Risk Warning for more information.

MMID - Market maker quotation published in OTC Link that meets the Inside market | MMID - Market maker quotation published in OTC Link | cMMID - Closed quote | Unpriced - Unpriced quote in OTC Link | MMIDu - Unsolicited market maker quotation published in OTC Link

IR Kontakt

Ali Ahmadian

VD

+46 (0)72 203 63 44
[email protected]