IR: Ägarförteckning

De 10 största aktieägarna per den 30 september 2019

Ägarförteckning

per den 30 september 2019.

Aktieägare

Antal Aktier / %

Weland Värdepapper AB

10511914 / 22.5%

Weland Stål AB

7734408 / 16.5%

ADMA Förvaltnings AB

5500000 / 11.7%

Midroc New Technology AB

5363840 / 11.5%

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

1801719 / 3.8%

The Bank of New York Mellon

1350537 / 2.9%

Magowny Invest AB

454252 / 1%

PIBA AB

386000 / 0.8%

Nordnet Pensionsförsäkring AB

299278 / 0.6%

Swedbank Försäkring

295269 / 0.6%

Övriga ägare

13118217 / 28%

Totalt antal aktieägare uppgår till 5992 st.

Total: 46815434 / 100%

Source: Euroclear

IR Kontakt

Ali Ahmadian

VD

+46 (0)72 203 63 44
[email protected]

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
[email protected]