We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

IR: Årsmöte 2018

VD Ali Ahmadian har ordet

2017 präglades av Heliospectra’s snabba utveckling, både avseende organisationsutveckling och utbud av produkter och tjänster. Dessutom breddade vi bolagets kundbas genom ett ökat fokus på aktörer inom livsmedel som örter och microgreens samt agtech-bolag.

Den överordnade visionen bakom dessa förändringar är att fortsätta förädla Heliospectra från att primärt vara en hårdvaruleverantör till att kunna erbjuda kompletta tjänstelösningar inom intelligent LED-belysning och odlingsoptimering.

För att nå dit har vi fokuserat på att skapa konkreta värden för våra kunder inom samtliga delar av vårt erbjudande. Redan tidigare var vi duktiga på att lyfta fram kostnadsfördelarna med våra LEDbelysningar, och nu blir vi också allt bättre på att erbjuda vår uppskattade expertkunskap, som är viktig för att kunna utnyttja teknologin på bästa sätt.

Med Technical Services – ett tjänsteutbud som sträcker sig från utvärdering av specifika växter och ökad förståelse kring kundens möjligheter, till kundspecifik implementering och utbildning av personal – har vi lyckats få alla parter att kapitalisera på vår expertis. Technical Services erbjuds från och med början av 2018, och intresset är mycket stort från både befintliga och nya kunder.

Vår andra stora satsning under året var helioCORE, världens första intelligenta kontrollsystem för växtbelysning. Systemet består av sensorer och mjukvara som gör det möjligt att på förhand beräkna kvoter, standardisera produktionen och maximera odlingen året runt. helioCORE lanserades under våren 2018, och det utgör hjärtat i vårt tjänsteerbjudande då vi säljer systemet som en prenumerationslösning. Det går även att uppgradera med fler spännande moduler i framtiden.

Vi har slutligen börjat erbjuda uthyrning av våra LED-belysningar, vilket minimerar kundens uppstartskostnader samtidigt som vi även här kan erhålla löpande, stabila intäkter.

För att kunna implementera alla dessa satsningar har Heliospectras organisation fokuserats mot en synergisk teamstruktur med tydligare ansvarsförhållanden, samtidigt som icke prioriterade utvecklingsprojekt har avvecklats.

Resultaten av detta hårda och målmedvetna arbete har redan börjat visa sig i Heliospectras resultat. Jämfört med 2016 steg orderingången med hela 93 procent under 2017, och omsättningen ökade med 56 procent. Vi ökade dessutom bruttomarginalen och sänkte våra driftskostnader, vilket sammantaget stärkte bolagets rörelseresultat med 23 procent. Vi rör oss snabbt i rätt riktning.

Stärkta av dessa framgångar, och med en spännande helioCORE-lansering under 2018, ser vi med stor tillförsikt fram emot att fortsätta skörda frukterna av vårt nya, värdedrivna och kompletta kunderbjudande. Jag är otroligt stolt över vad vårt team har åstadkommit, och vi har nu utmärkta möjligheter att fortsätta växa samtidigt som vi utvecklar nästa generations LED-belysningar och nya moduler till helioCORE.

/Ali Ahmadian
VD

IR Kontakt

Ali Ahmadian

VD

+46 (0)72 203 63 44
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se