We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

IR: Ett ord från VDn

De senaste kvartalens resultat visar Heliospectra teamets förmåga att uppnå prognostiserade tillväxtmål samtidigt som vi verkställer våra strategiska mål. Detta inkluderar nya produktimplementeringar och uppstart av tekniska samarbeten.

Under de första nio månaderna av 2018 säkrade vårt globala team en försäljningsökning på alla marknader och skapade nya intäktsströmmar i och med lanseringen av vårt prenumerationsbaserade kontrollsystem helioCORE. Våra tekniska tjänster har bemötts positivt av marknaden som visat starkt intresse. Kunder visar ofta sin uppskattning för den plant- och belysnings-expertis vi tillhandahåller. Både när det gäller att möjliggöra välgrundade inköpsbeslut och för den assistans de får för att se till att de uppnår optimala resultat med sina Heliospectra-system.

Den värdedrivna innovation som företaget är erkända för globalt stärktes ytterligare när vi tog steget att accelerera vår senaste produktplattform – vår SIERA-lightbar – till en integrerad vertikal odlingslösning. Genom detta initiativ arbetar vi proaktivt med en ökande efterfrågan frambringad av urbanisering och befolkningstillväxt och olika politiska incitament som driver ekonomisk diversifiering och resurseffektivisering på våra marknader. Vårt nya vertikala odlingssystem, som är resultatet av vårt första samarbete med ABB, indikerar enastående mätbara resultat för våra kunder. Som exempel reducerar det integrerade systemet vattenförbrukningen med upp till 98% jämfört med konventionella metoder. Vidare minskar det avsevärt de kapitalutgifter som förknippas med traditionella vertikala odlingsmodeller och eliminerar därmed ett tidigare ekonomiskt hinder för denna resurseffektiva odlingsmetod.

Tillsammans med ABB har vi genomfört en rad tekniska- och kommersiella workshops för att utforska möjligheter att utveckla vår teknologiplattform och att skapa ett gemensamt kunderbjudande. Vårt gemensamma fokus är att lösa viktiga utmaningar för våra kunder, där begränsningar av elnätet är ett sådant exempel. Genom att samarbeta med ABB kan vi tillhandahålla elektrifieringslösningar och leverera en helt integrerad systemdesign och nyckelfärdig installation till våra kundsegment: kommersiella växhus, inomhusodling och vertikal odling. En spännande utveckling som stärker värdet av Heliospectras lösningar och unika position inom jordbruksindustrin.

Under tredje kvartalet utökade vi ledningsgruppen med två nya erfarna kollegor – Hanna Rüdel och Thorbjörn Leu. Thorbjörn ansvarar för att öka företagets globala försäljning, marginaler och vinst över tid. Hannas kompletterande roll är inriktad på att forma en intern organisation för Heliospectras tekniska tjänster och stärka det övergripande serviceutbudet för våra globala kunder. Deras tillträde understryker och stöder vårt företags fortsatta tillväxt.

Vi uppnådde under perioden nytt försäljningsrekord med en ökad nettoomsättning på 75% jämfört med året innan samt ökade orderingången med 35%. Allteftersom vårt företag utvecklas attraherar vi allt större kunder. Detta kräver att vi är utrustade med leverantörer som kan leverera större volymer mer effektivt. När vi nu går in i Q4 färdigställer vi vår övergång till en kontraktstillverkare i norra Europa. En partner som säkerställer större volymer med skalbar produktionskapacitet i Sverige. En förändring av denna kritiska natur tar tid att genomföra, speciellt då vi vill säkerställa en hög kvalitet och undvika förseningar för att på så sätt göra det smidigt för våra kunder.

Varje dag gör vi framsteg genom att vi är trogna våra värderingar – att sätta kunder först samt att tillhandahålla marknadsledande innovation, service och kvalitet. Vår beprövade strategi kommer att leda till värde för våra kunder och aktieägare samt en varaktig avkastning. Som alltid tackar jag för ert stöd.

/Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB

CEO Ali Ahmadian on Heliospectra Value Propositions

Redeye Technology Day, Nov 20 2018

IR Kontakt

Ali Ahmadian

VD

+46 (0)72 203 63 44
ir@heliospectra.com

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se