We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive all cookies from this website. If you would like to change your preferences you may do so by following these instructions.

OK

IR: Ett ord från VDn

Heliospectra Årsredovisning: VD Ali Ahmadian har ordet

Efterfrågan på LED-belysningslösningar som riktar sig till odlingssektorn fortsätter att öka i snabb takt vilket gör att kommersiella livsmedelsproducenter, AgTech-bolag, forskningsorganisationer och odlare av medicinalväxter blir allt mer intresserade av att använda automatiserad ljuskontroll och vertikalodling för att kunna optimera sina odlingsytor. Nu när många odlare har använt LED-belysning och dess tillämpningar i sin dagliga verksamhet, och verifierat sina resultat som erhållits med Heliospectras produkter, börjar de efterfråga mer avancerade kontrollfunktioner, plantspecifika ljusspektrum och odlingssamarbeten där Heliospectra snabbare kan inkludera deras förslag och feedback i nya lösningar.

I takt med att våra kunder åtnjuter den höga nivå av expertis och support som vi erbjuder blir Heliospectra erkänt som ett pålitligt varumärke och en framåtblickande leverantör av helhetslösningar som erbjuder teknisk expertis, högkvalitativa och pålitliga LED-belysningslösningar samt det sofistikerade och verksamhetsfokuserade ljuskontrollsystemet helioCORE™.

Utöver våra lanseringar av produkter och lösningar som riktar sig till marknader för plant- och livsmedelsodling, växthusodling och vertikalodling samarbetar Heliospectra nu ännu närmare våra kunder på sex kontinenter. Vi finns med under planering, förberedelser och design av deras installationer, som konsulter inom infrastrukturprojekt och logistik samt vid implementering och installation av belysning med ljuskontrollsystemet helioCORE™. Dessa samarbeten fortsätter dessutom under lång tid efter att plantorna har börjat växa för att säkerställa att våra odlare och kunder kan producera kvalitativa grödor och skörderesultat 365 dagar om året.

I och med expansionen av vår produktions- och tillverkningskedja under 2018 har Heliospectra nu större frihet och flexibilitet inom produktdesign och utveckling, vilket vi demonstrerade med lanseringen av vår nya lightbar-serie SIERA med fem olika spektrumvarianter. Den utökade produktionskapaciteten kommer att hjälpa oss att skapa ökad tillväxt och rikta in oss på större kunder och affärer med mycket snabbare återkoppling och responstid.

helioCORE™ fortsätter att erhålla internationellt erkännande, utmärkelser och uppmärksamhet som det marknadsledande kontrollsystemet kapabelt att hantera även de mest utmanande förhållanden och behoven inom automatisering och dynamisk ljussättning. Den tekniska tjänsteplattform helioCARE™ erbjuder utbildning, expertråd och odlingsträning innan, under och efter implementeringen, och vi noterar ett starkt och tilltagande intresse för Heliospectras mjukvaru-, och tjänsteerbjudanden.

Vårt samarbete och strategiska partnerskap med ABB utvidgar de tjänster inom elektricitet och automatisering som vi nu erbjuder som en del av våra helhetslösningar i Mellanöstern, Asien, Nordamerika och andra regioner med hög tillväxt. Vi kommer dessutom att bygga vidare på vår helioCORE™-plattform tillsammans med ABB, vilket gör det möjligt att erbjuda integrering av ytterligare automatiserings- och kontrollfunktioner för odlare. Genom att fördjupa systemets kapacitet inom AI och maskininlärning kommer vi dessutom att kunna erbjuda våra kunder möjlighet att ta ännu mer datadrivna beslut.

Kundfokuserade aktiviteter och nya produktinitiativ har redan börjat bidra till högre vinstmarginaler, ökat intresse från större bolag inom den kommersiella livsmedelssektorn samt en mer effektiv försäljningsprocess som presenterar vår tekniska kunskap och expertis från initial introduktion till installation och implementering.

Under 2019 tar vi nästa steg genom att arbeta geografiskt ännu närmare våra kunder i nyckelregioner. Vår utökade försäljningsnärvaro i Kanada genom Heliospectra Canada Inc. kommer att spela en viktig roll, och jag kommer personligen att tillbringa mer tid i Nordamerika under detta år för att etablera vår organisation och initiera nya relationer med partners och kunder. Heliospectra kommer även att etablera ett flertal referensprojekt inom livsmedelssektorn under 2019 i nära samarbete med kunder. Det gör att vi kan lyfta fram såväl odlingsframgångar som den fulla kapaciteten hos våra teknologier.

Slutligen skulle jag vilja tacka de många investerare som deltog i vår företrädesemission som färdigställdes i april 2019. Denna finansiering kommer att göra det möjligt för oss att färdigställa Heliospectras transformation till ett bolag i världsklass som är positionerat för monumental tillväxt, samtidigt som vi bygger upp ett långsiktigt kassaflöde med hjälp av våra marknadsledande tjänster och produktlösningar.

/Ali Ahmadian, VD
Heliospectra AB

CEO Ali Ahmadian at GreenTech 2019

Company Presentation at Redeye Investor After Work Event in Malmö

IR Kontakt

Ali Ahmadian

VD

+46 (0)72 203 63 44
[email protected]

Certified Adviser

Redeye

+46 (0)8 121 576 90
[email protected]